Overlijdensuitkering

Een overlijdensuitkering is een eenmalige uitkering voor de nabestaanden. Na het overlijden wordt deze uitgekeerd als de persoon in loondienst was of een uitkering ontving. Dit wordt doorbetaald tot de dag dat de persoon overleden is. Ook wanneer de overledene een sociale uitkering ontving is er recht op de uitkering van de overlijdensuitkering. Wanneer de overledene een bijstand uitkering ontving dan is er ook recht op een overlijdensuitkering. Dit is meestal nog 1 maandloon.

Wanneer recht op een overlijdensuitkering

Je hebt alleen recht op een overlijdensuitkering als je behoort tot de nagelaten betrokkenen van de overleden werknemer. De wet bepaald wie de nagelaten betrokkenen zijn. Het is niet hetzelfde als de erfgenamen. Deze uitkering valt ook niet onder de erfenis. Alleen de onderstaande personen bestaan tot de nagelaten betrekkingen en hebben recht op de uitkering:

  • De echtgenoot of geregistreerd partner met wie de overleden werknemer samenleefde of degene met wie de overleden werknemer samenwoonde.
  • Als die er niet zijn krijgen de kinderen van de overleden werknemer het bedrag, die hij of zij grotendeel onderhield.
  • Als die er niet zijn dan gaat het naar de eerste bloedverwanten in de eerste graad. Bijvoorbeeld ouders en kinderen.
  • Wanneer er geen nabestaanden zijn wordt er niets uitgekeerd of de uitvaart kan hier ook mee betaald worden.

Overlijdensuitkering werkgever

Bij een overlijden is een werkgever verplicht om de overlijdensuitkering uit te betalen ter grootte van het maandsalaris en vakantiegeld.

Het loon moet worden doorbetaald tot de dag waarop de werknemer overlijdt.

Als nabestaande komt u in aanmerking voor een overlijdensuitkering. Over deze uitbetaling wordt geen belasting gerekend dus de nabestaanden ontvangen dit bedrag netto.

Nabestaanden hebben ook recht op de niet genoten vakantiedagen. Een werkgever zal dit niet altijd automatisch uitbetalen dus houdt dat in de gaten en vraag er desnoods naar. De uitbetaling van de werkgever heeft dezelfde regels als bij een uitkeringsinstantie.

Wanneer de overledene een ziektewetuitkering kreeg wordt dan stopt de uitkering de dag na overlijden en krijgen de nabestaanden een overlijdensuitkering van ongeveer een maandloon. Dit ontvangen de nabestaanden automatisch en dit hoeft dan niet aangevraagd te worden.

Overlijdensuitkering AOW

De partner krijgt een overlijdensuitkering. Je hoeft deze niet aan te vragen want dit wordt automatisch op de rekening van de partner gestort. Als je als partner ook AOW hebt dan krijg je vanaf de maand van het overlijden een hoger bedrag per maand uitbetaald. Dit bedrag staat vast voor mensen die alleen zijn en AOW genieten. Heb je zelf nog geen AOW kan je in aanmerking komen voor een ANW-uitkering. Je kan dit aanvragen als je meer dan 45% ongeschikt bent of als je voor een kind zorgdraagt dat jonger is dan 18 jaar.

Hoogte overlijdensuitkering

De hoogte van de overlijdensuitkering is een maandsalaris of uitkering plus de vakantie uren. Dit bedrag wordt netto aan je uitbetaald en je hoeft hier geen belasting over te betalen maar over het vakantiegeld wel. Soms valt de uitkering hoger uit maar dit is afhankelijk van de cao of de afspraken die er zijn met de werkgever. Wanneer dit hoger uitvalt is dit helaas niet belastingvrij.

Overlijdensuitkering aanvragen

Bij grote bedrijven wordt dit automatisch aan de overgebleven partner overgemaakt. Bij kleine bedrijven kan het zo zijn dat je het niet automatisch krijgt omdat men vaak geen weet heeft hoe het werkt als er een werknemer komt te overlijden. Het is dan verstandig contact op te nemen en dit met de werkgever te bespreken. Wanneer je zelf moet aanvragen tot uitkering kan je een brief opstellen met het verzoek tot uitbetaling. Soms is het verstandig om een kopie van verklaring van erfrecht toe te voegen.

De waardering van assieraden-shop.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.7/10 gebaseerd op 1465 reviews.